Apollo Tyres Stores Near Sir Lakhajiraj Road, Rajkot, 360002