Apollo Tyres Stores Near Senthi Road, Chittorgarh, 312001