Apollo Tyres Stores Near Rehman Khan Road, Bengaluru, 560022