Apollo Tyres Stores Near Hari Singh Nalwa St No. 62 Galli, New Delhi, 110005