Apollo Tyres Stores Near By Pass Road, Kurukshetra, 136118